Privacyverklaring

Op Buro, gevestigd aan het Vingerhoekhof 16A in IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
A. de Graauw – van Schaik is de Functionaris Gegevensbescherming van Op Buro, zij is te bereiken via info@opburo.nl of 06-46170711.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Op Buro verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam;
– e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– gegevens over jouw activiteiten op onze website;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opburo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Op Buro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling;
– verzenden van onze nieuwsbrief;
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– je een persoonlijk kaartje of attentie per post te kunnen sturen;
– Op Buro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op Buro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Op Buro) tussen zit.

Op Buro gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Icloud – opslagdienst. Wij gebruiken Icloud om bestanden, waarmee gewerkt wordt, op te slaan. Icloud is goed beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt vanaf de kant van Icloud ook extra beveiligd.
– Google Drive – opslagdienst. Wij gebruiken Google Drive om bestanden, waarmee gewerkt wordt, op te slaan en soms met jou te delen. Google Drive is goed beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt vanaf de kant van Google ook extra beveiligd.
– Contacten – Contacten (naam, telefoonnummer en mailadres) worden in Icloud opgeslagen. Indien er geen sprake meer is van een werkrelatie, en er ook privé geen reden meer is of de wens er is, worden deze telefoonnummers uit het telefoonboek verwijderd.
– Mail – Mails worden verstuurd ter ondersteuning en bevestiging van een afspraak Op Buro. Mail is in Icloud opgeslagen en wordt één keer per jaar opgeschoond, alle informatie en contactgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.
– E-boekhouden – boekhoudprogramma. Voor het verwerken van de financiële administratie.
– MijnDomein – webhosting. Onze website wordt gehost door MijnDomein. De website heeft een veilige verbinding door een SSL certificaat en MijnDomein zorgt voor een backup van de website.
– WordPress – Open source platform. Onze website is gebouwd in WordPress. WordPress heeft jaarlijks grote en kleine updates. Onze website wordt maandelijks geüpdate waardoor deze altijd werkt met de laatste veiligheidseisen.
– WordPress plug-ins. Deze plug-ins zorgen ervoor dat onze website extra functies heeft en zijn door ons plug-ins geïnstalleerd. De plug-ins die een koppeling hebben met een extern systeem, zijn in deze privacyverklaring opgenomen. De plug-ins die wij gebruiken zijn ontwikkeld door volwaardige programmeurs en worden zeer regelmatig geüpdatet (door de makers en door onszelf op onze website) wat zorgt voor extra veiligheid.
– MailPoet – plug-in mailsysteem. Voor het versturen van emails met informatie over Op Buro.
– UpdraftPlus – plug-in backup. Voor het maken van een backup van onze website. Deze backup wordt automatisch 1x per week gemaakt en op de Google Drive opgeslagen.
– PixelYourSite – plug-in trackingcodes. Voor het plaatsen van de Facebook pixel op onze website. Deze pixel wordt gebruikt om te analyseren hoe effectief onze advertenties op Facebook zijn. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.
– Site Kit by Google Dashboard – plug-in Google. Voor de koppeling met Google Analytics en Search Console. Deze koppeling wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.
– WP mail logging – plug-in. Logt elke e-mail die wordt verstuurd door WordPress. Hiermee kunnen berichten die via het contactformulier van onze website verstuurd worden, opgezocht worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Op Buro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) worden maximaal 7 jaar bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Op Buro verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Op Buro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wie zijn derde partijen:
– De boekhouder die elk kwartaal onze btw aangifte controleert en het jaarverslag maakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op Buro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Op Buro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Analytische / tracking cookies
Google Analytics
Google Search Console

Advertenties
Facebook Pixel

Social Media
Facebook (Instagram)
Twitter
LinkedIn

Maak je gebruik van sociale media via onze website, dan kunnen er ook cookies van deze bedrijven geplaatst worden op het door jou gebruikte systeem. Check bij de betreffende bedrijven hun cookie- en privacybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@opburo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Op Buro zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Op Buro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Op Buro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@opburo.nl.

Pin It on Pinterest

Stel hier je vraag!