Huishoudelijk reglement

Dit zijn de regels Op Buro

Kantoortijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 18.00 uur. Op feestdagen is het kantoor gesloten. Voor workshops of besloten vergaderingen kan gebruiker ’s avonds of in het weekend op aanvraag terecht. Flex werken kan van 9.00 – 17. 00 uur en alleen op afspraak.

Gebruik
De algemene ruimte wordt gebruikt als kantoor, vergader- of workshopruimte. Gebruiker krijgt een eigen bureau en bureaustoel.

Adres
Het adres is Vingerhoekhof 16A, 3401 DX IJsselstein. Het adres mag opgegeven worden als bezoekadres, niet als vestigings- of leveringsadres. Leveringen aan het adres zijn niet toegestaan. Er is geen brievenbus aanwezig.

Openen en sluiten
Gebruiker (Vast Buro) ontvangt een sleutel, zodat gebruiker zelf kan openen en sluiten.

Koffie en thee
Er is een koffiebar. Het gebruik van de apparatuur is gratis. Voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd of gebruiker kan ingrediënten zelf meenemen.

WiFi
Gebruiker kan gratis gebruik maken van het WiFi-netwerk. Het is niet toegestaan om het netwerk te gebruiken voor of in verband met illegale (up- en download) praktijken.

Vergadertafel
Gebruiker (Vast Buro) kan tijdens kantoortijden de keukentafel reserveren voor korte afspraken (maximaal 2 uur per dag) met kleine groepen (2 – 3 personen), waarbij overige gebruikers ook aanwezig kunnen zijn in het kantoor. Eventueel andere type afspraken op aanvraag.

Opbergen
Gebruiker (Vast Buro) krijgt een lockerkast en kan op eigen initiatief en kosten een ladeblok onder het bureau zetten. Het is niet toegestaan om andere objecten te stallen, tenzij in overleg.

Promotiemateriaal
Het is niet toegestaan om eigen promotiemateriaal aan de gevel aan te brengen. Het is niet de bedoeling dat er banners, vlaggen of andere reclame-uitingen per bedrijf worden neergezet.

Overlast
Doordat er meerdere gebruikers aanwezig zijn, kan er overlast ontstaan. Houd voldoende rekening met elkaar en leid elkaar niet af. Activiteiten mogen geen overlast voor de omgeving (gebruikers en omwonenden) veroorzaken, denk hierbij aan geur en geluid. We houden lunchpauze tussen 12.30 en 13.30 uur.

Huisdieren en kinderen
Huisdieren zijn niet toegestaan. Kinderen mogen natuurlijk even een kijkje komen nemen, maar het is niet de bedoeling dat kinderen gedurende lange tijd aanwezig zijn.

Roken
Het is niet toegestaan om te roken in het kantoor. Roken is ook niet toegestaan voor de gevel of de ingang van de ruimte.

Schoonmaak
Gebruiker houdt eigen bureau opgeruimd en schoon. Voer eigen afval af en doe de afwas. Ratten en muizen zijn een probleem in oude binnensteden, wij houden ze graag buiten de deur. Laat geen etensresten slingeren en bewaar etenswaar alleen in gesloten bakken. Laat de ruimte achter zoals deze is aangetroffen. Maak het toilet schoon nadat er veel bezoek is geweest. I.v.m. corona is er een extra protocol geschreven.

Schade
Indien er tijdens het gebruik van het kantoor schade ontstaat aan de ter beschikking gestelde zaken is gebruiker daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

Op Buro behoudt het recht het huishoudelijk reglement eenzijdig te wijzigen.

Op Buro | Vingerhoekhof 16A | 3401 BX IJSSELSTEIN | info@opburo.nl

Pin It on Pinterest

Neem contact op!